Securify levererar i kampen mot smuggling
15 December, 2021 by
Securify levererar i kampen mot smuggling
Securify AB, Richard Ankarman

In English
Securify har erhållit en order avseende mobilt SpotterRF radar system. 

Slutanvändaren är en Europeisk polismyndighet. Användningsområdet är taktisk kustövervakning i syfte att bekämpa smuggling. Av sekretesskäl lämnas ingen ytterligare information. 

Som en följd av noggrannare gränskontroller så har smugglare anpassat sina metoder och tar sig via vattnet till kuststräckor med begränsat gränsskydd. Polismyndigheten har efterfrågat en lösning som kan flyttas dit den för tillfället bedöms göra bäst nytta.

Ordern inkluderar sensorer från SpotterRF, ett centraliserat och distribuerat C2-system med integrerad AIS-mottagning.

Tidigare under 2021 beslutade Securify, med målsättning att erbjuda lösningar för ökat skydd av ISPS-hamnar samt mobila system för taktisk kustövervakning, att förstärka erbjudandet inom detta användningsområde. Ett fokus som nu ger resultat. 

Satsningen inkluderar dels integration av AIS och annan telemetridata samt utökning av övervakningssystemets räckvidd genom stöd för integration av marinradar till SpotterRF’s C2-system, NetworkedIO. Med marinradar integrerat till NetworkedIO kan vi nu kombinera sensorer från SpotterRF med olika typer av marinradar och därmed designa system med oslagbar flexibilitet och förmåga.

Securify kan tillhandahålla nyckelfärdiga system, för kustövervakning, för fasta installationer eller mobila system anpassade för snabb driftsättning.

Securify levererar i kampen mot smuggling
Securify AB, Richard Ankarman 15 December, 2021
Share this post
Labels
Archive