PTZ med grön laser
15 July, 2022 by
PTZ med grön laser
Securify AB, Richard Ankarman

In English

Äntligen! Nu har vi genomfört ett första fältprov, ute på vårat egna
Outdoor Experince Center, avseende användning av grön laser som komplement till perimeterskydd av samhällskritiskt infrastruktur. Vi kan konstatera att resultatet är imponerande och mycket effektfullt.

Vi får ofta frågan, ”så när ett intrång är detekterat och verifierat, vad kan vi då vidta för åtgärder”? Frågan är såklart berättigad, i synnerhet avseenden anläggningar och skyddsobjekt, vars geografiska belägenhet innebär betydande restid för Polis och skyddsvakter. 

Idén bygger på att komplettera högtalare och vanlig belysning med grön laser. I enighet med Svenska SSM, kan en Klass 3B laser, förutsatt att man följer regelverket, användas utan krav om tillstånd, innanför fastighetsgräns.

Securify har i samverkan med Wiseled modifierat Axis Q6215 och ersatt IR-reflektor med 3 st laserkällor. Ett vitt justerbart sökljus samt en röd och grön laser. Vi har med spänning inväntat leverans av den första prototypen för att kunna sätta igång med tester samt integration till radarsystemet från Spotter Global.


I tisdags så provade vi för första gången hur det är att träffas av grön laser. Vi valde att testa på ordentligt säkerhetsavstånd genom att testa effekten på 1000m, 1-2m ovan mark. Vi ville även få bekräftat hur en bildsensor påverkas av grön laser med 475mW på 1000m. För enkelhetens skull så valde vi att använda en telefon av märke och modell Samsung Galaxy S21 Ultra. 

Ovan bilder är stillbilder från inspelad video

Vi kan konstatera följande. Det är mycket obekvämt att bli träffad av grön laser och det är svårt att fortsätta framåt. Vi kan vidare konstatera att bildsensorn i vår Samsung blir fullkomligt bländad när lasern träffar rätt. För slutanvändare med skyddsvärda anläggningar så är grön laser ett intressant motmedel i händelse vid intrång där uppgiften är att fördröja, försvåra och förhindra intrång. I SÄPO's dokument "vägledning fysiskt säkerhet" beskrivs vikten av att applicera den så kallade "Lökprincipen", vilket vi advokerar för. Både inomhus och utomhus.
Vad dokumentet också innehåller är hur viktigt det är att alla tre säkerhetskyddsåtgärderna, Upptäcka, Försvåra och Hantera, existerar då de påverkar varandra och det slutliggiltiga skyddet.

Uppdatering 2022.08.04
På förekommen anledning vill vi förtydliga användning och metod avseende PTZ med laser. Först och främst lite om målgruppen för denna teknik.
De primära slutanvändarna vi ser är skyddsobjekt, och då i synnerhet anläggningar, geografiskt belägna med lång restid för Polis och Skyddsvakter. Exempel på sådana är t.ex. ställverk, vattenkraftverk etc. Då Starling Q62 är utrustad med 3 laserljus så finns många fler, relevanta användningsfall där grön laser inte är efterfrågat.

Kort om logik och metod.

När en sensor detekterar rörelse, t ex radar, staketlarm, seismisk marksensor etc. så styrs PTZ-kamera automatiskt till aktuellt område samtidigt som systemet aktiverar rött laserljus. Därmed kan objektet belysas på stora avstånd och möjliggöra för bildanalys att klassificera det som detekterats.

I händelse av att bildanalysen klassificerar en människa, fordon eller båt (beroende på användningsfall) och att objektet befinner sig i en larmzon så aktiveras det vita laserljuset. Därmed blir eventuella inkräktare varse om att de är detekterade vilket ger en avskräckande effekt.

Om det vita laserljuset inte ger avsedd verkan så kommer systemet automatiskt att växla till vitt laserljus med strobe effekt.

Det vita laserljuset är mycket kraftfullt med förmåga att ge 0,25LUX upp till 5,5km och systemet kan automatiskt anpassa ljusvinkeln från 1-15 grader beroende på avstånd till målet.

Det gröna laserljuset används som en sista åtgärd och aktiveras manuellt av en larmoperatör.

Traditionella metoder som t ex elstaket, undergrävningsskydd etc. är inget mer än ett farthinder för en kompetent och motiverad motståndare.

Målgruppens anläggningar är måltavlor för antagonistiska hot. Efterfrågan från säkerhetsansvariga och konsulter avseende metoder som försvårar, fördröjer och förhindrar intrång ökar tydligt. Vi ser det som vårt ansvar att utveckla och tillhandahålla nya och verkningsfulla metoder. Vi drivs av att ifrågasätta och utmana gamla principer avseende perimeterskydd, såväl i fråga om förmåga, kostnadseffektivtet som användbarhet.

Slutligen så vill vi understryka, med anledning av några kommentarer, att framtagna metoder och lösningar, inte har till syfte att orsaka skada. Vi är noggranna med att förhålla oss till gällande lagstiftning.


PTZ med grön laser
Securify AB, Richard Ankarman 15 July, 2022
Share this post
Labels
Archive